Haugesund, mandag 22. mars 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:
-Klargjøre livbåt for evakuering
- Organisere og lede ombordstigning
-Sjøsette livbåt
-Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering
-Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet

Målgruppe

Livbåtførere

Kursinnhold

Omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.
- Regelverk/forskrifter
- Teknisk beskrivelse og utstyr i livbåt
- Beredskapsorganisasjonen/Alarminstruks/
Kommandoforhold/Stress
- Livbåtførers/Mannskapets plikt og oppgaver
- Helikopterredning
- Førstehjelp

Forkunnskaper

-Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring.
-Begrenset VHF sertifikat

Kurskode
OS-2-3-5

Sted
Haugesund

Start
Mandag 22. mars 2021 kl 10:00

Slutt
Torsdag 25. mars 2021 kl 15:15

Kategori
Beredskapslag

Varighet
4 dager

E-læring
Nei

Frekvens