NOROG Liten MOB båt Rep. (OSE114)

Målsetning

Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha:
Vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Målgruppe

MOB-båt mannskap

Kursinnhold

Et representativt utvalg av innholdet i Liten MOB-båt-grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Forkunnskaper

MOB båt grunnkurs.
Kravene til trening og øvelse i Norsk olje og gass retningslinje 096- "Retningslinje for mann over bord beredskap" (pkt. 6.2), bør være oppfylt.

Kurskode
OS-2-4-4

Kategori
Beredskapslag

Varighet
2 dager

E-læring
Nei

Frekvens
24 måneder

Planlagte kurs

Filter

11
8
4
2
Laster kursliste...