Stavanger, mandag 19. juli 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Ha kompetanse innen:

- Nødvendige lover og bestemmelser.
- Ansvarshavende myndigheter.
- Helidekkmanualens innhold.
- Helikopteroperasjoner
- Sikkerhetsrutiner
- Forebygging
- Relevante verne- brann- og redningsutstyr

Målgruppe

Helidekkmannskap

Kursinnhold

Lover og bestemmelser, helidekkbestemmelser og retningslinjer, helidekkbesetningens ansvar ved nødsituasjoner og unormale hendelser, menneskelige faktorer, brannteori, ulike slukkemidler, brannpraksis, værrapportering, kommunikasjon og rutiner, farlig last, flydrivstoff, helikopter typene.

Forkunnskaper

-GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring
-VHF/SRC sertifikat

Kurskode
OS-2-2-1

Sted
Stavanger

Start
Mandag 19. juli 2021 kl 10:00

Slutt
Onsdag 21. juli 2021 kl 15:30

Kategori
Beredskapslag

Varighet
4 dager

E-læring
Nei

Frekvens