NOROG HLO GK (OSC1141)

Målsetning

Ha kompetanse innen:

- Nødvendige lover og bestemmelser.
- Ansvarshavende myndigheter.
- Helidekkmanualens innhold.
- Helikopteroperasjoner
- Sikkerhetsrutiner
- Forebygging
- Relevante verne- brann- og redningsutstyr

Målgruppe

Helidekkmannskap

Kursinnhold

Lover og bestemmelser, helidekkbestemmelser og retningslinjer, helidekkbesetningens ansvar ved nødsituasjoner og unormale hendelser, menneskelige faktorer, brannteori, ulike slukkemidler, brannpraksis, værrapportering, kommunikasjon og rutiner, farlig last, flydrivstoff, helikopter typene.

Forkunnskaper

-GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring
-VHF/SRC sertifikat

Kurskode
OS-2-2-1

Kategori
Beredskapslag

Varighet
4 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

8
5
5
4
Laster kursliste...