NOROG Grunnleggende sikkerhet, GK

Målsetning

Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne-, brann- og redningsutstyr på innretningen.
- Bruk av brann-/redningsutstyr, førstehjelp og kjennskap til lover og forskrifter - Få info om det apparat som settes inn ved ulykker og katastrofer både nasjonalt og internasjonalt.
Helikopter-redning skal gi deltakerne tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Målgruppe

Sokkelarbeidende personell.

Kursinnhold

- Forebyggende sikkerhets-/vernearbeid m/praktiske øvelser
- Lover og forskrifter
- Tilsynsmyndigheter
- Internkontroll
- Beredskap
- Arbeidsmiljø
- Vernetiltak
- Brannvern m/praktiske øvelser
- Brannteori
- Helikopterevakuering over og under vann

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OS-1-1-1

Kategori
Grunnleggende sikkerhet

Varighet
45 timer - 5 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

10
10
6
5
5
5
4
1
Laster kursliste...