Bergen, onsdag 11. august 2021 kl 10:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon,
samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Målgruppe

Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land.
Kurset passer også for annet nøkkelpersonell som skadestedsledere, offiserer på beredskapsfartøy, ledende personell i kontrollrom, radiooperatører, luft- og maritime operatører og sykepleiere.

Kursinnhold

Leksjoner og gruppebasert veiledning innenfor
-Organisering av beredskap, planverk og ressurser
-Risikoforståelse, risiko- og beredskapsanalyser
-Taktisk ledelse av beredskapssituasjoner, proaktiv ledelsesmetodikk
-Mentale reaksjoner i krise, stressmestring
-Myndighetenes rolle i beredskap
-Organisering av redningstjenesten
-Samvirke på installasjon ¿ skadested, kontrollrom og beredskapsrom
-Samvirke med eksterne parter ¿ områderessurser, landorganisasjon og andre aktører

Det legges vekt på praktisk mengdetrening i ledelse, samhandling og beslutningstaking gjennom diskusjonsøvelser og planspill i beredskapsrom.

Forkunnskaper

Grunnleggende sikkerhetsopplæring.
Kjennskap til oppbygging av egen beredskapsorganisasjon, samt til relevant evakueringsutstyr.

Kurskode
OS-3-1-1

Sted
Bergen

Start
Onsdag 11. august 2021 kl 10:00

Slutt
Fredag 13. august 2021 kl 15:30

Kategori
Beredskapsledelse

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens