Bergen, torsdag 12. august 2021 kl 08:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kurset er ment å gi kontrollører en god teoretisk
grunnopplæring på ståltau iht. ISO 4309.

Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning konstruksjon og virkemåte, ståltau beregnet til kraner, montering og lagring, smøring og vedlikehold, terminering og endefester, samt kontroll.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter ståltau og som skal føre kontroll av dette.
Ståltau til bruk i forbindelse med løfteinnretninger (alle typer kraner).

Kursinnhold

-Introduksjon
-Oppbygning av ståltau
-Standarder for ståltau
-Ståltau til kraner og maskiner
-Bestilling av ståltau
-Definering av bruddlaster
-Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
-Smøring og vedlikehold
-Ståltau skiver
-Vinsjer og tromler
-Termineringer og endefester
-Typiske feil og skader
-Kontroll av ståltau etter ISO 4309
-Teoretisk og praktisk kontroll
-Utfylling av kontroll/evalueringsskjema
-Eksamen/test

Forkunnskaper

Stropp- og anhukerkurs (modul 1.1 og 2.3).

Kurskode
OT-6-5-8

Sted
Bergen

Start
Torsdag 12. august 2021 kl 08:00

Slutt
Fredag 13. august 2021 kl 14:30

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
16 timer

E-læring
Nei

Frekvens