IMDG Offshore, Refresh

Målsetning

Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på sjø.

Målgruppe

Kurs for avsendere, materialmenn og øvrig personell involvert i transport av farlig gods på forsyningsskip til/fra/mellom installasjoner på norsk sokkel som tidligere har hatt grunnkurs IMDG eller tilsvarende innen de siste 2 år.

Kursinnhold

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-8-3-2

Kategori
Transport

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

3
2
Laster kursliste...