Stavanger, tirsdag 28. september 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods på sjø.

Målgruppe

Kurs for avsendere, materialmenn og øvrig personell involvert i transport av farlig gods på forsyningsskip til/fra/mellom installasjoner på norsk sokkel.

Kursinnhold

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-8-3-1

Sted
Stavanger

Start
Tirsdag 28. september 2021 kl 09:00

Slutt
Onsdag 29. september 2021 kl 16:00

Kategori
Transport

Varighet
2 dager

E-læring
Nei

Frekvens