Bergen, tirsdag 25. mai 2021 kl 08:30

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i helikopter.

Målgruppe

Kurs for on- og offshorepersonell som kun har sendinger med helikopter til/fra/mellom offshore installasjoner.
Eleven må kunne lese/skrive engelsk.

Kursinnhold

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-8-2-4

Sted
Bergen

Start
Tirsdag 25. mai 2021 kl 08:30

Slutt
Torsdag 27. mai 2021 kl 16:00

Kategori
Transport

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens