Bergen, mandag 15. november 2021 kl 08:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg inngående kunnskap i skjemalesing, systemforståelse
med fordypning i komponentlære. Innføring i vedlikeholdsrutiner og feilsøking,
forurensningskontroll, åpne og lukkede kretsløp. Sikkerhetskrav iht. EN 982.
Kurset bygger på CETOPs anbefalinger i nivå 2, og imøtekommer kravene satt i NORSOK R-003 N og
R-005 N.

Målgruppe

Drifts- og vedlikeholdspersonell on-/offshore.

Kursinnhold

Kurset gir en god forståelse for vedlikehold og utskiftning av hydraulikkslanger, kuplinger og rør. Grundig innføring i sikker bruk av hydraulikk, med fokus på HMS. Gjennomgang av tekniske spesifikasjoner, gjenge systemer, rør og rørdeler.

Forkunnskaper

Hydraulikkurs I eller tilsvarende dokumentert kompetanse.

Kurskode
OT-2-1-2

Sted
Bergen

Start
Mandag 15. november 2021 kl 08:00

Slutt
Torsdag 18. november 2021 kl 15:00

Kategori
Mekaniske Kurs

Varighet
4 dager

E-læring
Nei

Frekvens