Bergen, mandag 23. august 2021 kl 08:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om hydraulikkens grunnprinsipper, komponentbeskrivelser, skjemalesing, systemforståelse og symboler iht. ISO 1219. Kurset bygger på CETOPs anbefalinger nivå 1,og imøtekommer kravene i NORSOK R-003 N og R-005 N.

Målgruppe

Drifts- og vedlikeholdspersonell on-/offshore.

Kursinnhold

- Hydraulikksystemets oppbygging
- Komponentbeskrivelse
- Symboler og skjemalesing
- Systemforståelse
- Hydraulikkoljer
- Vedlikehold og prosedyrer

Forkunnskaper

Relevant yrkespraksis.

Kurskode
OT-2-1-1

Sted
Bergen

Start
Mandag 23. august 2021 kl 08:00

Slutt
Torsdag 26. august 2021 kl 15:00

Kategori
Mekaniske Kurs

Varighet
5 dager

E-læring
Nei

Frekvens