HMS for ledere

Målsetning

Å gi HMS-opplæring til virksomhetens ledere generelt, og virksomhetens øverste leder spesielt i tråd med hva denne er forpliktet til i henhold til arbeidsmiljøloven. Kurset ivaretar og tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø for arbeidsgiver.

Målgruppe

Arbeidsgivere/ledere med personalansvar som ihht AML § 3-5 skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid, men som ikke trenger å gjennomgå 40-timers kurset.

Kursinnhold

Arbeidsmiljøloven
HMS system (internkontroll)
Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Et overblikk over regelverket - hvordan henger det hele sammen?
Gjennomgang av kravene til leder og de øvrige aktørene i HMS-arbeidet
Organisering av det systematiske HMS-arbeidet
Hvordan skape en god HMS-kultur
Økonomiske gevinster ved et aktivt HMS-arbeid

Forkunnskaper

Det kreves ingen forhåndskunnskap.

Kurskode
OH-3-1-1

Kategori
HMS/Arbeidsmiljø

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss