Håndtering av brann i et Litium-ion batteri på et fartøy m. e-læring (Corvus)

Målsetning

Litium ion batterier benyttes i stadig større sammenhenger rundt oss. God effektivitet og driftssikkerhet har gjort denne type energibærere anvendelig i skip, rigger, biler etc.

Basert på et seminar med landets ledende fagmiljøer i januar 2020 har OilComp i samarbeid med Bergen Brannvesen utviklet et kurs som skal gi deltagerne grunnleggende kunnskap om funksjon, drift, risiko og beredskapstiltak for håndtering av brann i et Litium-ion batteri.

Målgruppe

Hovedmålgruppen for dette kurset er sjøfolk (offiserer og mannskap ombord), teknisk og operativ ledelse i rederiene og brannfolk som skal komme sjøfolkene til unnsetning ved en brann ombord i et Li-ion batteri ombord på et fartøy eller i lasten ombord.

Kunnskapen er også relevant for dem som utarbeider regelverk, design av fartøy og utstyr for maritim bransje.

Kursinnhold

Kurset er todelt, der dere vil først gjennomføre en e-læring før dere deltar på et kurs med instruktør.

E-læringen har fått navnet:
Innføring i litium-ion batteriets oppbygging, risikoer og sikkerhetssystemer.

Arbeidsmessig utgjør e-læringsdelen omlag 6 undervisningstimer (a 45 min), mens kurssamlingen har en varighet på 8 undervisningstimer og avsluttes med en eksamen.

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OH-6-1-8K

Kategori
Brann, Sikkerhet, Førstehjelp

Varighet
1 dag + e-læring

E-læring
Ja

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

326
Laster kursliste...