Stavanger, torsdag 10. juni 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder

Målgruppe

Kurset passer for personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme. Slike stillinger offshore kan være: Plattformsjef, sikkerhetsleder (safety) og alt borepersonell (boresjef, borer, ass. borer, tårnmann og boredekksarbeider). På landanlegg anbefales kurset for tekniske ledere, operatører og personell som skal entre lukkede rom.

Kursinnhold

- Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
- Kilder til H2S og SO2
- Riktig bruk av deteksjonsutstyr
- Symptomer på eksponering
- Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
- Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
- Kunnskap om vindretning og evakuering
- Prosedyrer for entring av lukket rom
- Grenseverdier for H2S og SO2

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OH-5-2-3

Sted
Stavanger

Start
Torsdag 10. juni 2021 kl 09:00

Slutt
Torsdag 10. juni 2021 kl 15:00

Kategori
Gass og kjemikaliehåndtering

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens