Gassmålingskurs

Målsetning

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Målgruppe

Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon. Slike stillinger offshore kan være: Stabilitetssjef på fartøy/rigg, borer, ass. borer, kranfører og sikkerhetsleder (safety). På landanlegg anbefales kurset for operatører og personell som skal entre lukkede rom.

Kursinnhold

- Målebegreper for gassmåling
- Målemetoder
- Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
- Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
- Instrumentets begrensninger
- Farer ved for lite og for mye oksygen
- Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
- Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
- Arbeid i lukket rom
- Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
- Viktigheten av gassdeteksj.og personlig varsling
- Kjennskap til gjeldende regelverk
Oppgaver og praktiske øvelser

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OH-5-2-1

Kategori
Gass og kjemikaliehåndtering

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

163
Laster kursliste...