Stavanger, onsdag 26. mai 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Kurset skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Målgruppe

Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Kursinnhold

- Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
- Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
- Hvilke typer sensorer måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
- Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsintrument
- Prosedyrer for gassmålingsintrument ved klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold
- Brann- og eksplosjonsteori

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OH-5-2-5

Sted
Stavanger

Start
Onsdag 26. mai 2021 kl 09:00

Slutt
Torsdag 27. mai 2021 kl 15:00

Kategori
Gass og kjemikaliehåndtering

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens