Bergen, mandag 30. august 2021 kl 08:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Opplæringen skal gi blivende kranfører en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkran. Opplæringen skal gi eleven god innsikt i prinsippene for lastebilkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte/benytter kran i arbeidssammenheng.

Kursinnhold

Modul 1.1 og 2.3 - Stropp/anhuker (24 t.)

-Innledning med krav til kranfører
-Bruksområder for hydrauliske kraner
-Ulykker med lastebilkraner
-Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner
-Fundament, kjøretøyramme, påbygg
-Hydraulikk/elektronikk
-Mekanikk
-Stabilitetet
-Lastediagram
-Ståltau/blokk
-Oppstilling og bruk av lastebilkraner
-Sertifisering/dokumentasjon
-Øvingsoppgaver
-Eksamen

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-2-6

Sted
Bergen

Start
Mandag 30. august 2021 kl 08:00

Slutt
Fredag 3. september 2021 kl 15:00

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
40 timer

E-læring
Nei

Frekvens