Stavanger, onsdag 27. oktober 2021 kl 08:30

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse, for å sikre arbeidsoperasjoner med offshorekran slik at ulykker ved bruk unngås.

Målgruppe

Dekksbesetning om bord på installasjoner offshore
(kran operatører, signalgivere, anhukere og operasjonelt ansvarlig personell).

Kursinnhold

-Oppdatering på gjeldende regelverk og standarder
-Interne styrende dokumenter og nødprosedyrer
-Planlegging av løfteoperasjoner
-Valg av personell
-Arbeidsoppgaver
-Barrierer
-Kommunikasjon
-SJA/TBT
-Kontroll av last/lastebærer/stropper, -Plasseringsevne
-Kranens begrensinger
-Kranoperasjoner
-Prosedyrer og ansvar osv.

Forkunnskaper

-Operatør/G5 sertifikat.
-Stropp- og anhukerkurs, modul 1.1 og 2.3 (alt. 0-1.1)

Kurskode
OT-6-2-14

Sted
Stavanger

Start
Onsdag 27. oktober 2021 kl 08:30

Slutt
Fredag 29. oktober 2021 kl 14:30

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
24 timer

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 3.dje år