G5 Offshoresimulator, repetisjon for kranførere

Målsetning

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse, for å sikre arbeidsoperasjoner med offshorekran slik at ulykker ved bruk unngås.

Målgruppe

Dekksbesetning om bord på installasjoner offshore
(kran operatører, signalgivere, anhukere og operasjonelt ansvarlig personell).

Kursinnhold

-Oppdatering på gjeldende regelverk og standarder
-Interne styrende dokumenter og nødprosedyrer
-Planlegging av løfteoperasjoner
-Valg av personell
-Arbeidsoppgaver
-Barrierer
-Kommunikasjon
-SJA/TBT
-Kontroll av last/lastebærer/stropper, -Plasseringsevne
-Kranens begrensinger
-Kranoperasjoner
-Prosedyrer og ansvar osv.

Forkunnskaper

-Operatør/G5 sertifikat.
-Stropp- og anhukerkurs, modul 1.1 og 2.3 (alt. 0-1.1)

Kurskode
OT-6-2-14

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
24 timer

E-læring
Nei

Frekvens
Hvert 3.dje år

Planlagte kurs

Filter

24
Laster kursliste...