Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Hensikten med opplæringen er å gi blivende traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for bruk av løfteredskap G11 og traverskranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige virke benytter traverskran (eller vil komme til å benytte) traverskran i arbeidssammenheng.

Kursinnhold

- Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
- Modul 2.3 Løfteredskap G11 - Stroppe, anhuker og signalgiver
- Modul 2.7 Bro- og traverskran - Teori
- Modul 3.7 Bro- og traverskran - Grunnleggende praksis

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-1-4

Sted
Bergen

Start
Mandag 25. oktober 2021 kl 08:00

Slutt
Fredag 29. oktober 2021 kl 14:30

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
40 timer

E-læring
Nei

Frekvens