G4 Travers ink.stropp (modul 1.1, 2.3 og 2.7)

Målsetning

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring
i sikker bruk av traverskraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for traverskranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe

Personell som i sitt daglige arbeid bruker traverskran (eller vil komme til å bruke) traverskran i arbeidssammenheng.

Kursinnhold

-Løfteredskap
-Løfteredskapstabeller
-Signaler og tegn
-Praktisk bruk av løfteredskap
-Krav til kranfører
-Bruksområder for traverskraner
-Ulykker med bro- og traverskraner
-Oppbygging av forskjellige typer kraner
-Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
-Sikkerhetsbrytere
-Ståltau / blokk
-Sertifisering /dokumentasjon
-Kontroll og vedlikehold

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-2-2

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
40 timer

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Ingen planlagte kurs

Det ser ikke ut som det er noen planlagte kurs her akkurat nå, men kontakt oss gjerne dersom du er interessert i dette kurset.

Kontakt oss