Drammen, tirsdag 9. november 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi personer som skal stroppe last kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap. Videre kunne gi signaler til fører av løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe

Kurs for personell som håndterer løfteutstyr. Kurset er minstekravet for videre kranføreropplæring, fallsikring- og riggeropplæring samt vinsjopplæring.

Kursinnhold

- Løfteredskap
- Løfteredskapstabeller
- Sikkerhetsbestemmelser
- Signaler og tegn
- Øvingsoppgaver
- Praktisk bruk av løfteredskap
- Teoretisk eksamen

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-1-2

Sted
Drammen

Start
Tirsdag 9. november 2021 kl 09:00

Slutt
Onsdag 10. november 2021 kl 16:00

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet

E-læring
Nei

Frekvens