G11 Løfteredskap (modul 2.3)

Målsetning

Hensikten med kurset er å gi personer som skal stroppe last kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap. Videre kunne gi signaler til fører av løfteinnretning slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe

Kurs for personell som håndterer løfteutstyr. Kurset er minstekravet for videre kranføreropplæring, fallsikring- og riggeropplæring samt vinsjopplæring.

Kursinnhold

- Løfteredskap
- Løfteredskapstabeller
- Sikkerhetsbestemmelser
- Signaler og tegn
- Øvingsoppgaver
- Praktisk bruk av løfteredskap
- Teoretisk eksamen

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-6-1-2

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

5
4
Laster kursliste...