Stavanger, mandag 14. juni 2021 kl 08:30

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å oppdatere seg på grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler, redning av fritt hengende person, redning av personell over åpen sjø, tank, båretransport, nedfiring samt behandling av personell etter fallulykke.

Målgruppe

Opplæringen er tilrettelagt for personell som inngår i redningsteam om bord på en installasjon, men også for personell som ønsker en repetisjon av den grunnleggende forståelse av en redningsoperasjon etter en fallulykke ved bruk av fallsikringsutstyr.
NB! Ikke Klatreutstyr

Kursinnhold

Teori:
Regelverk/Retningslinjer
Oppdatering av kjennskap til fallsikringssystemer, utstyr og metoder;
- Personlig verneutstyr
- Tri pod og Roll Gliss
- Tauer
- Evakueringsutstyr
- Fallsikringsutstyr
- Fallblokker/liner
- Gassmåler
- Åndedrettsvern
- Oksygen

Risikovurdering (planlegge, utføre og avslutte)
Teoretisk gjennomgang av redningsøvelsene;
- Redning etter fall
- Redning over åpen sjø
- Redning til lavere nivå
- Redning fra tank
- Båretransport/nedfiring

Praksis

Forkunnskaper

Fallsikring og redning (24 timer)

Kurskode
OT-6-4-13

Sted
Stavanger

Start
Mandag 14. juni 2021 kl 08:30

Slutt
Tirsdag 15. juni 2021 kl 15:30

Kategori
Løfteredskaper og rigging

Varighet
1 dag

E-læring
Nei

Frekvens