Tønsberg, tirsdag 14. desember 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Dette er et påbyggingskurs for personell som skal arbeide med egensikre systemer. Kurset er basert på teori og praktiske øvelser og gir en grundig innføring i grunnleggende Exi-filosofi, samt tilhørende regelverk. Installasjon og feilsøking skal dermed kunne utføres på en sikker måte.

Målgruppe

Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Kursinnhold

-Forstå de generelle prinsippene for type spesifikk beskyttelse og riktig merking av komponenter godkjent i egensikrede anlegg (IS).
-Gjeldende standard for Exi.
-Oppbygging og vurdering av egensikkert utstyr.
-Vurdering og konkretbruk av "siple appaoaratus".
-Kunne velge å installere riktig Exi utstyr i eksplosjonsfarlige områder i henhold til standardene IEC 60079-14 og 60079-25.
-Hvordan arbeide på en sikker måte med IS.
-Krav til kompetanse for å utføre arbeid på Exi installasjoner.
-Hvordan man verifiserer og beregner en Exi krets.
-Kjenne til hvor man finner og hvordan man leser relevante standarder, datablader, produktark og annen relevant litteratur.

Forkunnskaper

Ex Grunnleggende

Kurskode
OT-3-1-3

Sted
Tønsberg

Start
Tirsdag 14. desember 2021 kl 09:00

Slutt
Torsdag 16. desember 2021 kl 16:00

Kategori
Elektro og automasjon

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens