Sola, tirsdag 30. november 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Dette er et påbyggingskurs for personell som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset er en kombinasjon av forelesninger, teoretiske arbeidsoppgaver og praktiske øvelser. Kurset gir også en innføring i hva myndighetene tillater at bruker eller eier av anlegget kan utføre selv og hva som eventuelt må overlates til et autorisert verksted. Etter endt opplæring skal deltaker ha tilegnet seg nødvendig kunnskap for å utføre vedlikehold på en sikker måte.

Målgruppe

Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Kursinnhold

-De generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse.
-Områdeklassifisering og soneinndeling.
-Gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr.
-Temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr.
-De generelle prinsippene for type beskyttelse og merking.
-Inspeksjon og vedlikehold i eksplosivt miljø.
-Hvordan vedlikeholdsarbeid utføres i eksplosivt miljø.
-Hva deltakerne kan utføre selv og hva som må sendes inn til autorisert verksted.

Forkunnskaper

Ex grunnleggende

Kurskode
OT-3-1-12

Sted
Sola

Start
Tirsdag 30. november 2021 kl 09:00

Slutt
Torsdag 2. desember 2021 kl 16:00

Kategori
Elektro og automasjon

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens