Tønsberg, tirsdag 7. desember 2021 kl 09:00

Påmelding i bookingsystem

Er du ny kunde, eller har spørsmål rundt pålogging og bestilling av kurs?

Kontakt oss

Målsetning

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Kurset danner det nødvendige grunnlag for:
Exi grunnleggende
Ex vedlikehold
Ex autorisasjonskurs
Exi for prosjekteringspersonell

Målgruppe

Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Kursinnhold

-De generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse.
-Områdeklassifisering og soneinndelingen.
-Gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr.
-Temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr.
-De generelle prinsippene for type beskyttelse og merking.

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-3-1-1

Sted
Tønsberg

Start
Tirsdag 7. desember 2021 kl 09:00

Slutt
Torsdag 9. desember 2021 kl 16:00

Kategori
Elektro og automasjon

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens