Ex grunnleggende

Målsetning

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Kurset danner det nødvendige grunnlag for:
Exi grunnleggende
Ex vedlikehold
Ex autorisasjonskurs
Exi for prosjekteringspersonell

Målgruppe

Personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Kursinnhold

-De generelle prinsippene for eksplosjonsbeskyttelse.
-Områdeklassifisering og soneinndelingen.
-Gassgrupper og sammenhengen mellom område og utstyr.
-Temperaturklasser og sammenhengen mellom område og utstyr.
-De generelle prinsippene for type beskyttelse og merking.

Forkunnskaper

Ingen

Kurskode
OT-3-1-1

Kategori
Elektro og automasjon

Varighet
3 dager

E-læring
Nei

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

1
1
Laster kursliste...