Drikkevann på offshoreinnretninger

Målsetning

Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge. Kurset gir en beskrivelse både av behandlingsmetoder brukt på land, innretninger og fartøy.

Målgruppe

Personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore.

Kursinnhold

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter i tillegg til veiledere utgitt av ansvarlige myndigheter for drift av drikkevannssystemer offshore. I tillegg er generelle driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr til samme formål lagt til grunn.

Følgende kilder er brukt:

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
Forskrift om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger
HMS-forskriftene:
o Rammeforskriften
o Styringsforskriften
o Innretningsforskriften
o Aktivitetsforskriften
NORSOK P-100 system 53
Veileder Vannrapport 119: «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore» 3. utgave
Veileder Vannrapport 118: «Forebygging av legionellasmitte» 3. utgave

Det er en test etter hvert av kapitlene, der deltakerne må svare riktig på minimum 70 % av spørsmålene for å bestå. Man får tre forsøk til å bestå hver test. Kursdeltakerne må bestå alle testene for å fullføre kurset og motta kursbevis. Dersom man ikke består en test etter tre forsøk vil man ikke bestå kurset. Det vil da være én mulighet til å resette lisensen og starte helt forfra igjen.

Kurset finnes både på Norsk og Engelsk.

Forkunnskaper

Ingen.

Kurskode
OH-3-4-1-S

Kategori
HMS/Arbeidsmiljø

Varighet
E-læring

E-læring
Ja

Frekvens

Planlagte kurs

Filter

7
Laster kursliste...