Opplæringsløp som gir deg D-6 eller D-6 Begrenset sertifikat

D-6 sertifikat gir deg rett til å føre fartøy opp til 24 meters lengde i fartsområde Liten Kystfart, mens D-6 Begrenset sertifikat gir deg førerrettighet på fartøy opp til 14,99 m i fartsområde «Liten kystfart».

I den reviderte Kvalifikasjonsforskriften for sjøfolk §23 a, er det synliggjort krav for å kunne få utstedt et D-6 eller D-6 Begrenset førersertifikat. I denne forskriften er det også synliggjort ulike veier frem til et D6 sertifikat avhengig av om den ansatte har:

  • D5L sertifikat (Fritidsskipper sertifikat) og evt. 12 mnd fartstid på næringsfartøy over 8 meter
  • 5 års arbeidserfaring (eks. ansatt på sjø i et havbruksselskap og ført næringsfartøy over 8 m siden 01.01.2015) og trenger kun å føre fartøy opp til 14.99 m – D-6 Begrenset sertifikat.
  • Ingen tidligere førersertifikat og ønsker å ta et D6 sertifikat gjennom et kursløp (110 t kursløp pluss eksamen).
Slepeoperasjoner som flytting av for-flåter eller utstyr ifm lusebehandling skjer jevnlig i havbruksbransjen.
Slepeoperasjoner som flytting av for-flåter eller utstyr ifm lusebehandling skjer jevnlig i havbruksbransjen.

Setter krav

​Sjøfartsdirektoratet setter også krav til at alle som skal foreta løfteoperasjoner eller slep/ankerhåndtering skal gjennomføre kursmodulene «Ankerhåndtering og slep» og «Løfteoperasjoner».

Veiene frem til D6 eller D6 «Begrenset» sertifikat.
Veiene frem til D6 eller D6 «Begrenset» sertifikat.

For mange med et eldre D5L sertifikat eller kun 5 års arbeidserfaring, vil det være nødvendig med en forberedelse i form av e-læring og et endags oppfriskningskurs med instruktør før man går opp til «Praktisk prøve». Dette har vi lagt opp til i utdanningsløpene beskrevet under.

  1. Fra D5L til D6 via «Praktisk prøve» for dem som ikke har fartstid fra næringsfartøy
  2. Fra 5 års arbeidserfaring til D6 «Begrenset sertifikat» (Førrettighet til fartøy inntil 14.99 m i Liten Kystfart) via et forberedende teorikurs (e-læring + en dags oppfriskingskurs lokalt eller via videokonferanse) og/eller «Praktisk prøve». 
  3. Kurs iht. Sjøfartsdirektoratets emneplan: D6-kurs, og «Praktisk prøve» som grunnlag for D6 sertifikat 
  4. Kurs iht. Sjøfartsdirektoratets emneplan for: Ankerhåndtering & slep
  5. Kurs iht. Sjøfartsdirektoratets emneplan for Løfteoperasjoner.

Kursene i tabellen ovenfor kan vi også avholde nær deres lokalitet for å spare reise- og oppholdskostnader og ved å bruke deres uttsyr -sikre at treningen er relevant for deres ansatte. 

Kurs som medfører unødig reising for alle ansatte, sparer miljøet, reiseutgifter og fritid borte fra hjemmet.

For nærmere informasjon om innhold, logistikk, gjennomføring eller påmelding til våre kurs – ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 950 22 6 22 eller booking@oilcomp.no.

Les også

Kurs til havbruksnæringen

Disse kursene er populære i havbruksnæringen