Oljeutblåsningen og påfølgende forurensning er nettopp ulykker man ønsker å unngå i fremtiden med god opplæring for alt involvert bore- og brønnpersonell.
Oljeutblåsningen og påfølgende forurensning er nettopp ulykker man ønsker å unngå i fremtiden med god opplæring for alt involvert bore- og brønnpersonell.

Norsk Petroleumsteknisk Senter – NPS – har utviklet og levert boreopplæring og IWCF kurs siden 1999.

Oljehistorien har en rekke eksempler på at brønner har kommet ut av kontroll.

Gjennom opplæring i brønnkontroll som følger fagplaner gitt av bransjeakkrediteringsorgan som IWCF (International Well Control Forum) eller IADC (International Association of Drilling Contractors) igjen forankret hos oljeselskapsforeningen OGP (Oil and Gas Producers) ønsker man å sette krav til opplæring for bore- og brønnpersonell som bidrar til at oljebrønner i fremtiden ikke kommer ut av kontroll med påfølgende fare for utblåsinger (“blow outs”).

Utstyret, i første rekke BOP (Blow out Preventer») ventilen skal forhindre slike utblåsninger, krever sertifikat på ulike nivå for involvert personell. Vi tilbyr nå sertifiserende kurs iht IWCF ved våre sentre og fullt digitalt.

NPS har blitt et begrep for alle som skal gjennomføre sitt IWCF sertifikat innen boring

Helt siden den spede begynnelse og som et utspring fra bore- og brønnopplæringen ved Bergen Maritime Skole i midten av 1990 tallet, har NPS levert kurs som leder frem til IWCF sertifisering (International Well Control Forum, med hovedsete i Montrose, UK).

IWCF er den ledende og viktigste sertifiseringen for personell som arbeider innen boring på norsk sokkel. I Retningslinje 024 (Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore-og brønnpersonell), har Norsk Olje og Gass (NOG) beskrevet kompetansekrav til stillingene;

  • Bore-operatør (roughneck/derrickman): Fagbrev i bore- og brønnservicefagene (eller alternativer se Nok 024)
  • Arbeidsleder (driller/ass driller): Teknisk fagskole petroleum og nødvendige sertifikater. Innen BOP - Trykkontroll omfatter dette bl.a. IWCF Level 3.
  • Fagsjef/supervisor (Boresjef/boreleder): Fagsjef/supervisor skal ha relevant ingeniørutdanning eller teknisk fagskole petroleum og nødvendige sertifikater. Innen BOP - Trykkkontroll omfatter dette bl.a. IWCF Level 4.

IWCF kursene som i dag benyttes i Norge er IWCF Level 2, 3 og 4. IWCF Level 3 og 4 må repeteres hvert 2 år. Selve kurset er på 32 timer der deltagerne må bestå 3 del-eksamener for å få bestått kurs (minst 70% riktige på alle eksamener).

  • Simulator test - tas på simulator på kurssenter
  • Utstyrs test
  • Prinsipp og prosedyrer


IWCF har egne regler for dem som ikke passerer eksamenene på første forsøk og må ta en re-test. 

En del av OilComp

I 2010 ble NPS en del av OilComp og er i dag en merkevare under OilComp AS. Under kurset legger vi stor vekt på at deltagerne skal lære både teoretisk og praktiske sider av trykkontrollfaget. Derfor vektlegger vi mye praktisk trening på våre simulatorer (4 stk Drilling system simulatorer, ett stk I-Drill simulator, 3 CSinc Simulatorer), slike at våre kursdeltagere får sett hvorledes man anvender teorien i praktiske øvelser på simulatorene. 

Våre instruktørersom underviser i klasserom og på simulatorene, har lang erfaring fra ledende stillinger innen boring fra boreselskap og oljeselskap. 

Kombinasjonen gode instruktører, godt læreverk, mye simulatortrening og en mengde øvelser med veiledning av instruktør, tror vi er grunnlaget for deltagerne gode tilbakemelding og svært gode eksamens resultater. Det er sjelden noen ikke består sin IWCF eksamen. De svært få som feiler på eksamen, får tett oppfølging slik at «hullene blir tettet og de er klar for å bestå en ny IWCF test.

NPS leverer foruten IWCF Level 3 og 4, også IWCF Level 2 kurs i tillegg til «Stuck – pipe» kurs og «Introduksjonskurs for subsea personell» for ansatte på vei inn i oljebransjen. 

Også personell på landbaserte baser som skal håndtere boreutstyr, tilbyr vi opplæring til på deres baser med eget utstyr.

Fra høsten 2020 kan våre kursdeltagere enten melde seg på kurs som:

  • Tradisjonelle klasseromskurs med trening/assessment på fysiske boresimulatorer og avlagt eksamen siste dag på vårt kurssenter.
  • Digitalt kurs (videokonferanse) med trening/assessment på fysiske boresimulatorer og avlagt eksamen siste dag på vårt kurssenter.
  • Fullt digitalt kurs; digitalt kurs (videokonferanse) med trening/assessment på digital boresimulator, og avlagt eksamen siste dag via videokonferanse.

Kontakt oss

Ønsker du å melde deg på et av våre kurs eller ønsker ytterligere informasjon – ta kontakt med vårt kundesenter på 950 22 622 eller booking@oilcomp.no.

Vel møtt til kurs.

Les også

Opplæringsløp som gir deg D-6 eller D-6 Begrenset sertifikat

D-6 sertifikat gir deg rett til å føre fartøy opp til 24 meters ...