Kurs til havbruksnæringen

Disse kursene er populære i havbruksnæringen

OilComp har siden 2016 hatt gleden av å tilby sjøansatte i oppdrettsbransjen sikkerhetsopplæring fra våre kurssentre langs kysten.

Kurs vi har tilbudt havbruksbransjen har vært; Grunnleggende sikkerhetskurs (IMO50), Sikkerhetsopplæring for mindre skip/begrenset sikkerhetsopplæring eller passasjer- og krisehåndtering.

Mange har også gjennomført sin radioopplæring på vår mobile radiosimulator.

Trening lokalt har spart havbruksselskapene for reise- og oppholdskostnader, miljøet for unødig forurensing, og den enkelte ansatte for tid borte fra hjemmet. Trening lokalt på oppdrettsselskapenes lokaliteter, har også gitt oss mulighetene til å tilby opplæring på havbrukernes utstyr og prosedyrer som de bruker i hverdagen.

NB: I lys av den pågående Covid -19 pandemien, har OilComp også fått godkjenning i å tilby kurs som en kombinasjon av e-læring og kurs i våre digitale klasserom (Videokonferanse) for å unngå at kursdeltagerne reiser ut av sitt lokalmiljø og dermed utsettes for økt smitteeksponering.

Kurs vi tilbyr havbruksbransjen (grunn- eller oppdateringskurs da STCW har en 5 årig repetisjonssyklus):

  • «Sikkerhetsopplæring for mindre skip» (Tidligere - «Begrenset sikkerhetsopplæring for skip»)
  • «Passasjer & krisehåndtering»
  • «D-6 kurs» som leder frem til sertifikatene D-6 (fører rettighet på fartøy inntil 24 m i fartsområde liten kystfart) eller D6 «Begrenset (fører rettighet på fartøy inntil 14.99 m i fartsområde liten kystfart). (For ytterligere informasjon – se under Artikler på vår hjemmeside).


OilComp tilbyr kurs og Praktisk prøve slik at dere avhengig av forkunnskaper, arbeidserfaring eller behov for D-6 eller D-6 «Begrenset» sertifikat, kan følge utdanningsveiene vi har vist i skissen under. For detaljer – se

  • «Anker håndtering og slep»
  • «Løfteoperasjoner»

Kursene «Anker håndtering og slep» og «Løfteoperasjoner» må du ha gjennomført for å være fører for alle skip mellom 8-24 m som utfører slike operasjoner (eks. har kran, nokk eller vinsjer om bord som benyttes til slike operasjoner). Disse kursene kan tas i sammenheng med D-6 eller D-6 begrenset kursene.

Hva du lærer på de ulike kursene:
På kurset «Sikkerhetsopplæring for mindre skip» får du teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra øvelser innen sjøredning, brannslukking og livreddende førstehjelp.

På kurset Passasjer og krisehåndtering får du teoretisk kunnskap og praktisk ferdighetstrening i å varsle, planlegge og gjennomføre evakuering, bistå passasjerer med spesielle behov. Dette med en liten sikkerhetsbemanning om bord.

På D6 kursene får du opplæring eller oppfrisking av dine kunnskaper innen navigasjon, bruk av navigasjonshjelpemidler, sjøveisreglene, stabilitet, teknologi og motorlære. Videre må deltageren bestå praktisk prøve på fartøy.

D-6 kurset er på 110 timer pluss eksamen, der du i vårt opplegg deltar på 3x2 dagssamlinger (inkl. Praktisk Prøve og med en dag i tillegg for kursmodulene Ankerhåndtering /slep og løfteoperasjoner). Resten opplæringen blir e-læring og øvelser om bord på eget fartøy. Underveis i e-læringen får du råd og hjelp fra vår «help-desk» av erfarne sjøkapteiner.

Hvilken varighet og omfang har kursene:

Kurstype

Varighet – dager

Tradisjonelt klasseromskurs på et OilComp senter

Varighet - dager - Blended learning – kombinasjon e-læring og kurs på OilComp senter (*), ute hos kunde eller via videokonferanse

 

Grunnkurs

Oppdateringskurs

Grunnkurs

Oppdateringskurs

Sikkerhetsopplæring for mindre skip (<24 m opptil liten kystfart)

3

1

1 + e-læring

0,5 + e-læring

Passasjer & krisehåndtering

2

1

1 + e-læring

0,5 + e-læring

 

 

Emner: Navigasjon og praktisk bruk av navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler, stabilitet, operasjonell ledelse, teknologi/motorlære, planlegging og gjennomføring av seilas

 

Kurstype/sertifikat

E-læring

Kurs

Praktisk prøve

Totalt antall timer kurs

Fra D5L til D6

 8 t

1 dag (10 t)

4 t

18

Fra 5 års arb.erfaring til D6 begrenset

 8 t

1 dag (10 t)

4 t

18

D6 kurs totalt

66 t

2*3 dager (60 t)

4 t

110 (+16t eksamen)*

Ankerhåndtering & slep

4 t

6 t

 

9 (+1 t eksamen)*

Løfteoperasjoner

10 t

10 t

 

19 (+1 t eksamen)*

(*) Vi er i en søknadsprosess med Sjøfartsdirektoratet og mindre endringer i fordeling av timer kan skje.

For nærmere informasjon om innhold, gjennomføring eller påmelding til våre kurs – ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 950 22 6 22 eller booking@oilcomp.no.

Les også

Opplæringsløp som gir deg D-6 eller D-6 Begrenset sertifikat

D-6 sertifikat gir deg rett til å føre fartøy opp til 24 meters ...