Temperaturen på dekk og ved luke vist med termokamera forut for eksplosjonen om bord på MF Ytterøyningen i 2019.
Temperaturen på dekk og ved luke vist med termokamera forut for eksplosjonen om bord på MF Ytterøyningen i 2019.

Håndtering av en brann i et Litium-ion batteri i et skip eller installasjon

Den 28-29 januar 2020 inviterte Bergen brannvesen og OilComp AS til et arbeidsseminar vedrørende håndtering av brann i et Litium-ion batteri på et skip.

Deltagere på arbeidsseminaret var representanter fra Bergen brannvesen, OilComp, Sjøfartsdirektoratet (Sdir), Kystverket, Petroleumstilsynet (Ptil), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kongsberg Maritime, Corvus Energy, Siemens Energy, Westcon, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Gexcon, Oslo Brann- og redning, Forsvarets Materialverk, Høgskolen på Vestlandet, Awilco Drilling, Nova Sea og Color Line.

Seminaret ble gjennomført over to dager. Den første dagen besto av presentasjoner, innlegg og diskusjoner fra deltakerne, mens under dag nummer to ble deltakerne delt inn i grupper hvor de jobbet med en konkret «case». 

Nyttig erfaring etter brann

Den økende bruken av Litium-ion batterier, utfordringer knyttet til håndtering og slukking og manglende kunnskap om sikkerhet og beredskap knyttet til Li-ion batteriene, var bakgrunnen for at vi inviterte til dette arbeidsseminaret. Målet var å få frem tilgjengelig kunnskap om håndtering av en brann i et Litium-ion batteri, gjennom gode presentasjoner og diskusjoner blant Norges ledende fagmiljøer på området.

Etter brannen på MF Ytterøyningen fikk brannvesenet erfart hvilke farer som er knyttet opp mot håndtering og slukking av en Litium-ion-batteri brann.  Brannen på MF Ytterøyningen startet på grunn av en lekkasje på kjølesystemet til batteriene som igjen startet en brann, og førte til slutt til en kraftig eksplosjon. Hendelsesforløp og årsaken til eksplosjonen er enda under etterforskning av politiet. De gassene som ble frigjort under denne brannen og eksplosjonen, gir grunn for særlig aktsomhet for å beskytte sjøfolk, passasjerer, brannfolk og de som skal undersøke slike hendelser i etterkant. 

Økt kunnskap etter seminar

Kunnskapen fra seminaret og påfølgende utviklingsaktiviteter vil forhåpentlig gi bedre grunnlag for riktig situasjons-forståelse og være med å utvikle gode regelverk, risikoanalyser, prosedyrer og opplæringsunderlag. 

Basert på den kunnskap og erfaringene som fremkom under seminaret, og inngående studier fra inn- og utland i ettertid, har vi utviklet et kurs der brann, sjøfolk og andre som skal planlegge bygging eller operasjoner av fartøy eller håndtere en brann i et Li-ion batteri om bord, skal få den kunnskap de trenger for å unngå eller redusere skadevirkningene av en slik brann. 

Kurset er todelt; del gjennomføres som e-læring, mens del to er et dagskurs. Dette tas normalt som et klasseromskurs, men i disse dager med Covid 19, gjennomføres kurset digitalt (videokonferanse).

Kontakt oss

For nærmere informasjon om innhold, gjennomføring eller påmelding til våre kurs – ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 950 22 6 22 eller booking@oilcomp.no.

Les også

Norsk Petroleumsteknisk Senter – NPS – har utviklet og levert boreopplæring og IWCF kurs siden 1999.

Oljehistorien har en rekke eksempler på at brønner har kommet ut av kontroll. ...