Artikler

Kurs til havbruksnæringen

Disse kursene er populære i havbruksnæringen

Håndtering av en brann i et Litium-ion batteri i et skip eller installasjon

Den 28-29 januar 2020 inviterte Bergen brannvesen og OilComp AS til et arbeidsseminar vedrørende håndtering av ...

Opplæringsløp som gir deg D-6 eller D-6 Begrenset sertifikat

D-6 sertifikat gir deg rett til å føre fartøy opp til 24 meters lengde i fartsområde ...

Norsk Petroleumsteknisk Senter – NPS – har utviklet og levert boreopplæring og IWCF kurs siden 1999.

Oljehistorien har en rekke eksempler på at brønner har kommet ut av kontroll.